OVERDRAGELSEN TIL STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS ER GJENNOMFØRT

30.1.2018: SILVER ER SATT I FRI VIRKSOMHET OG HETER NÅ STOREBRAND SILVER PENSJONSFORSIKRING AS. Les mer...

Gjennomføring av overdragelse til Storebrand

22.1.2018: Orientering om overdragelsen er nå på vei ut til alle våre kunder.. Les mer...

Finanstilsynet har godkjent løsningen

19.12.2017: Administrasjonsstyret har i dag (19. desember 2017) mottatt Finanstilsynets vedtak om å gi samtykke til at Silver kan inngå overføringsavtalen med Storebrand Livsforsikring AS. Les mer...

Kundene i Silver slutter opp om løsningsforslaget

11.12.2017 : Innsigelsesfristen løp ut i dag 11. desember 2017 kl 15.00. Ved utløpet av fristen har Silver mottatt innsigelse fra kun 26 forsikringstakere. Les mer...

Presentasjoner fra kundemøtene

Totalt var det ca 650 kunder som deltok på kundemøtene 20. - 24. november 2017. Her finner du presentasjonene ...

Informasjonsmøter for kunder i november 2017

7.11.2017: Tid og sted for informasjonsmøtene og mulighet for påmelding er nå åpnet. Les mer her..

Redegjørelse om avtaleforslaget er nå tilgjengelig

3.11.2017: Administrasjonsstyret i Silver har forhandlet frem et forslag til avtale med Storebrand om overdragelse av forsikringsavtalene i Silver. Du finner mer informasjon her....

Forslag til avtale med Storebrand er fremforhandlet

24. oktober 2017: Administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon har fremforhandlet et forslag til overdragelsesavtale med Storebrand Livsforsikring AS. Les mer...

Silver er satt under offentlig administrasjon

18.2.2017: Finanstilsynet besluttet fredag 17. februar 2017 å oppnevne følgende medlemmer til administrasjonsstyre til selskapet: Sven Iver Steen (leder), Erik Keiserud (nestleder) og Fridtjof Berents. Les mer.

Informasjon om administrasjonsstyrets løsningsforslag

16.08.2017 Administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon har utarbeidet et løsningsforslag for forsikringsavtalene i Silver. Aktuelle selskaper inviteres nå til å gi tilbud på overtakelse av forsikringsavtalene, og eventuelt også overtakelse av selskapet. Les mer!

Årsregnskapet for 2016 er nå fastsatt

6. juli 2017: Administrasjonsstyret har avlagt årsberetning og årsregnskap for 2016. Les mer

Finansklagenemnda har vurdert to saker mot Silver i juni

23.6.2017: Sakene gjaldt stopp i fraflytting av pensjonsavtaler og redusert pensjonsutbetaling. Nemnda har konkludert med at sakene faller utenfor Finansklagenemndas mandat.

Brev til forsikringstakerne 22. mai 2017

23.5.2017: I forbindelse med rapporten til Finanstilsynet 16. mai, er det sendt informasjon til selskapets kunder.

Administrasjonsstyrets rapport til Finanstilsynet

22.5.2017: Administrasjonsstyret leverte 16. mai 2017 en rapport til Finanstilsynet. Det følger av finansforetaksloven og de nærmere regler for administrasjonsstyrets virksomhet at det skal avgis en slik rapport tre måneder etter administrasjonsvedtaket. Det er også sendt ut brev til forsikringstakerne i den anledning.

Pensjonsbetalinger fra Silver

Silver Pensjonsforsikring AS har betalt pensjoner den femtende i hver måned - siste gang 15. februar 2017 - som var to dager før selskapet ble satt under offentlig administrasjon. Et livsforsikringsselskap under offentlig administrasjon kan ikke foreta betalinger av pensjoner uten Finanstilsynets godkjenning (finansforetaksloven § 21-12). Det har høyeste prioritet i administrasjonsstyret å få oversikt over den økonomiske situasjonen i selskapet for å klargjøre spørsmålet om utbetaling av løpende pensjoner. Administrasjonsstyret planlegger å komme tilbake med ny informasjon om dette i slutten av uke 10.

Silver har utstedt preklusivt proklama

11.5.2017: Hensikten er å få en sikker oversikt over kravene mot selskapet. NB! Dette proklamaet omfatter ikke forsikringskrav. Det betyr at forsikrings- og pensjonskunder IKKE skal melde krav i tilknytning til dette proklamaet.

Informasjon til kunder som har pensjonsavtale med tilknyttet investeringsvalg

11.4.2017: Det er Silver som eier alle fondsandeler, mens kundene har pengekrav mot selskapet. Dette gjelder også kunder med investeringsvalgprodukter. Administrasjonsstyret legger til grunn at utgangspunktet for pengekravenes verdi i administrasjonsboet er verdien av avtalenes tilknyttede fondsandeler pr 17. februar 2017. Senere verdiutvikling på den valgte investeringsvalgportefølje vil ikke ha betydning for dette pengekravet. Fondsbytte er nå ikke mulig og heller ikke flytting av avtalen til et annet selskap. Kapitalforvaltningen er nå innrettet med sikte på at selskapets verdier på tidspunktet for åpningen av administrasjonen bevares og at eventuell avkastning i administrasjonsperioden på administrasjonsboets verdier kommer alle kundene til gode.

Pensjonsutbetaling fra mars 2017

10.3.2017: Administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon har besluttet at selskapet skal utbetale løpende pensjoner 15. mars 2017 med 50 % av hva som ville vært utbetalt på dette tidspunktet om selskapet hadde hatt evne til å oppfylle gjeldende solvenskrav. Les mer.

Kreditorutvalg er oppnevnt

7.3.2017: Administrasjonsstyret har oppnevnt kreditorutvalg i Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon. Kreditorutvalget er oppnevnt for at Administrasjonsstyret skal kunne rådføre seg med utvalget. Les mer.

Disse leder arbeidet med Silver nå:

26.2.2017: I forbindelse med at Silver ble satt under offentlig administrasjon 17.februar 2017 er det oppnevnt et nytt styre, ny revisor og ny administrerende direktør. Les mer.

Regelverk for offentlig administrasjon

26.2.2017: Finansdepartementet vedtok 17. februar 2017 å sette Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon. Regelverk for offentlig administrasjon av livsforsikringsselskaper er gitt i finansforetakslovens kapittel 21 om soliditetssvikt og offentlig administrasjon. Les mer.

Flere avtaler omfattes av a konto pensjonsutbetaling

10.4.2017: I mars ble det utbetalt redusert pensjon fra alle avtaler som allerede var under utbetaling. Det er nå besluttet at det også skal foretas pensjonsutbetaling fra avtaler hvor det ikke var utbetalt pensjon før selskapet ble satt under offentlig administrasjon, men hvor vilkårene for pensjonsutbetaling er oppfylt. Utbetalingen vil gjøres som a konto utbetalinger, og vi tar sikte på at første utbetaling av nye pensjoner vil skje i løpet av april og deretter den 15. i hver måned.

Telefonnummer, e-post og postadressen er som før

...men besøksadressen er endret. Se her