Gjennomføring av overdragelse til Storebrand

22.1.2018: Orientering om overdragelsen er nå på vei ut til alle våre kunder.. Les mer...

Følgende brev blir i dag, 22. januar 2018,  sendt ut til våre kunder, pr e-post eller digipost til de som har det og i posten til de øvrige.

 

Gjennomføring av overdragelse til Storebrand 

Vi viser til redegjørelsen som ble sendt deg i begynnelsen november 2017 om administrasjonsstyrets forslag til løsning for Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon (Silver).  Sammen med redegjørelsen mottok du også forslaget til overdragelsesavtale med Storebrand Livsforsikring AS (Storebrand). Denne avtalen omfattet overdragelse av forsikringsavtaler og Silver til Storebrand.

Det var kun 26 forsikringstakere som meldte sin innsigelse innen fristen. Etter fristutløpet ble det derfor sendt søknad til Finanstilsynet om samtykke til å inngå overdragelsesavtalen. Finanstilsynet ga slikt samtykke 19. desember 2017 og Finanstilsynets vedtak ble kunngjort i Norsk Lovtidend 21. desember 2017 og samtidig publisert på Silver hjemmeside. Overdragelsesavtalen ble inngått mellom Silver og Storebrand 20. desember 2017.

Noen dager senere ble det foretatt full etterbetaling av pensjoner til de som har mottatt a konto utbetalinger på 50 % i 2017.

Vi jobber nå med å gjennomføre overdragelsen til Storebrand etter tidsplanen som angitt nedenfor, dog med forbehold om endringer eller eventuelle forsinkelser.

Videre fremdrift

Alderspensjonen knyttet til Fripoliser og IPA Fripoliser vil bli gjort om til Fripoliser med investeringsvalg (FMI), og forsikringsavtalene vil bli endret som forutsatt i løsningsforslaget. For ordens skyld vil vi minne om at det ikke blir foretatt endringer i risikoytelsene (uføre- og etterlattepensjon) som er knyttet til de opprinnelige fripolisene. Forsikringsavtalene vil deretter bli overført til Storebrand. Etter planen vil overføringen skje i slutten av januar 2018.

Når det er gjennomført, vil Storebrand innbetale nødvendig ny egenkapital til Silver og selskapet vil bli satt i fri virksomhet. Også dette vil etter planen skje i slutten av januar.  Storebrand vil på denne måten overta Silver med de gjenværende Pensjonskonto/pensjonskapitalbevis og IPA med investeringsvalg.

Storebrand har planlagt at samtlige forsikringsavtaler, uavhengig av om de er overført til Storebrand eller fortsatt er igjen i Silver, vil bli administrert av Storebrand. Om kort tid vil du motta informasjon fra Storebrand om hvordan etableringen skal gjennomføres. Du kan forvente at Storebrand vil kunne håndtere henvendelser om din forsikringsavtale, for eksempel med hensyn til investeringsvalg, fra medio februar.

For deg som allerede mottar pensjonsutbetaling fra Silver, minner vi om at første utbetaling fra Storebrand finner sted etter midten av februar. Da vil du også motta etterbetaling av pensjonen for januar.

Informasjon om nedskriving av den del av forsikringskravet som gjelder renter i administrasjonsperioden, vil bli lagt ut på Silvers nettsted, www.silver.no, når dette er avklart.

Det vil i løpet av februar og mars bli gjort en endelig avregning av finansinntekter og kostnader for avslutningen av administrasjonen. Dette kan gi et beskjedent etteroppgjør som i tilfelle vil bli tilført alderspensjonskapitalen i løpet av mars.

Vi vil benytte anledningen til å takke for tålmodigheten i perioden vi har jobbet med å finne en løsning for Silver. Vi er glade for støtten vi fikk til administrasjonsstyrets løsningsforslag.

Neste gang du får informasjon om din pensjonsavtale, vil avsender være Storebrand.

 

Vennlig hilsen
Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon

 

Sven Iver Steen
Leder av administrasjonsstyret