Finanstilsynet har godkjent løsningen

19.12.2017: Administrasjonsstyret har i dag (19. desember 2017) mottatt Finanstilsynets vedtak om å gi samtykke til at Silver kan inngå overføringsavtalen med Storebrand Livsforsikring AS. Les mer...

- En ny viktig milepæl for å løse administrasjonen i Silver er nådd, sier administrasjonsstyrets leder Sven Iver Steen. Administrasjonsstyret vil nå forberede full etterbetaling av pensjoner til pensjonistene. Etter planen vil etterbetalingen gjennomføres i løpet av desember, uttaler administrerende direktør Bjørn Østbø. Selve overføringen av forsikringsavtaler og selskapet planlegges gjennomført mot slutten av januar 2018.

Du kan lese Finanstilsynets vedtak her.

Nedenfor følger brev som vil bli sendt til de som har mottatt pensjonsutbetaling fra Silver i 2017.

Etterbetaling pensjoner

Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon «Silver» har siden 17. februar 2017 foretatt a kontoutbetalinger på 50 % av hva pensjonsutbetalingene ville ha vært om ikke selskapet var blitt satt under offentlig administrasjon.

Løsningsforslaget for Silver med overdragelse av forsikringsavtaler og selskapet til Storebrand Livsforsikring AS, slik det ble informert om i administrasjonsstyrets redegjørelse av 2. november 2017, ble godkjent av Finanstilsynet 19. desember 2017. Samtidig godkjente Finanstilsynet administrasjonsstyrets beslutning om å etterbetale pensjoner. Du vil derfor få utbetalt full etterbetaling for den perioden du har mottatt 50 % a kontoutbetalinger. 

Administrasjonsstyret har besluttet at denne etterbetalingen skal finne sted så raskt som mulig nå i desember 2017. Utbetalingen vil skje a konto. Du vil motta en egen spesifikasjon av utbetalingen så snart den er gjennomført som også viser skattetrekk. Alle utbetalinger som er foretatt i 2017 vil bli innberettet til skattemyndighetene for inntektsåret 2017.

For de som har rett til pensjonsutbetalinger i 2018, gjør vi oppmerksom på at disse utbetalingene etter planen vil foretas av Storebrand Livsforsikring AS.  Som nevnt i redegjørelsen, vil gjennomføring av overdragelsen ta noe tid. Derfor vil første utbetaling fra Storebrand tidligst finne sted i februar (dvs. 20. februar), men da også med separat etterbetaling av pensjonen for januar 2018.

Det vil ikke bli gitt rentekompensasjon for utsatte betalinger.

Vennlig hilsen
For Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon

Bjørn Østbø
Administrerende direktør