Forslag til avtale med Storebrand er fremforhandlet

24. oktober 2017: Administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon har fremforhandlet et forslag til overdragelsesavtale med Storebrand Livsforsikring AS. Les mer...

Administrasjonsstyret har i dag sendt ut følgende melding.

NB! Hver enkelt innehaver av pensjonsforsikringsavtaler i Silver vil i løpet av de nærmeste ukene motta skriftlig informasjon om løsningen og konsekvensene for de avtalene vedkommende har. Inntil denne informasjonen er sendt ut, vil vi ikke kunne besvare spørsmål om detaljer om den enkelte avtale.