Kundene i Silver slutter opp om løsningsforslaget

11.12.2017 : Innsigelsesfristen løp ut i dag 11. desember 2017 kl 15.00. Ved utløpet av fristen har Silver mottatt innsigelse fra kun 26 forsikringstakere. Les mer...

Administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon har utarbeidet et løsningsforslag for administrasjonen som innebærer overføring av selskapets forsikringsavtaler og selskapet Silver til Storebrand Livsforsikring AS. Utkast til overdragelsesavtale mellom Silver og Storebrand Livsforsikring ble i begynnelsen av november forelagt forsikringstakerne i Silver.

I samsvar med finansforetaksloven § 21-20 har forsikringstakerne i Silver rett til å reise innsigelse mot overføringen. Loven bestemmer at overføringen ikke skal gjennomføres dersom mer enn en femdel av forsikringstakerne reiser innsigelse.

Silver har mer enn 18.500 kunder. Innsigelsesfristen løp ut i dag 11. desember 2017 kl 15.00. Ved utløpet av fristen har Silver mottatt innsigelse fra kun 26 forsikringstakere.

Administrasjonsstyret vil derfor gå videre i prosessen med overføring av forsikringsavtalene og Silver til Storebrand Livsforsikring.

Jeg er glad for at kundene i Silver på denne måten slutter opp om løsningsforslaget. Denne tilbakemeldingen fra kundene er helt i tråd med den brede støtten administrasjonsstyrets løsningsforslag ble møtt med da vi i slutten av november holdt kundemøter i flere av de største byene i Norge.  Administrasjonsstyret vil nå søke Finanstilsynet om samtykke til å inngå overdragelsesavtalen med Storebrand Livsforsikring AS, uttaler administrasjonsstyrets leder Sven Iver Steen.

Forutsatt at Finanstilsynet gir snarlig samtykke, vil avtalen kunne undertegnes senere denne måneden. Overføringen til Storebrand vil da kunne skje tidlig i 2018, sier administrerende direktør Bjørn Østbø.