Redegjørelse om avtaleforslaget er nå tilgjengelig

3.11.2017: Administrasjonsstyret i Silver har forhandlet frem et forslag til avtale med Storebrand om overdragelse av forsikringsavtalene i Silver. Du finner mer informasjon her....

Hovedpunktene i avtaleforslaget er:

  • Fripolisene (alderspensjonskravene) konverteres til fripoliser med investeringsvalg.
  • Alderspensjonskravene (inkludert renter) settes ned med mellom 0,25 % og 1,25 %.
  • Uføre- og etterlattepensjoner vil videreføres på samme nivå som avtalt.
  • Pensjonsavtaler med investeringsvalg videreføres.
  • Det blir foretatt full etterbetaling av pensjoner under utbetaling. Etterbetalingen er planlagt å skje rundt årsskiftet.

 Administrasjonsstyrets redegjørelse for forslaget med detaljert informasjon finner du her.

NB! Det vil nå bli sendt ut informasjon til den enkelte kunde pr. post og e-post.  Der vil konsekvensene for den enkelte pensjonsforsikringsavtale fremkomme.  Av praktiske grunner vil dette bli sendt ut i porsjoner i løpet av den kommende uken.

Forslaget til avtale med Storebrand finner du herVedleggene til avtalen finner du her.

Informasjon fra Storebrand finner du her.  Mer informasjon om Storebrands produkter finner du på www.storebrand.no/silverkunde. De har også utarbeidet eksempler på hva pensjonsutbetalingene kan bli for ulike aldersgrupper. Her finner du den for henholdsvis kvinner  og menn.

Administrasjonsstyret inviterer kundene i Silver til informasjonsmøter om avtaleforslaget. Møtene vil bli holdt i Bergen (20. november), Stavanger (21. november), Oslo (23. november) og Trondheim (24. november). Påmelding gjøres her. Merk at møtet kun er for kunder i Silver.

Avtaleforslaget gir etter administrasjonsstyrets vurdering en meget god løsning for kundene. Kreditorutvalget, som består av kunder i Silver, anbefaler løsningen.

Dersom du allikevel ønsker å gjøre innsigelse mot forslaget, finner du skjema for dette her.

Det legges til grunn at overdragelsen til Storebrand kan skje i løpet av januar måned 2018.